Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması nedir?

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, ING'nin yürüttüğü bir kamuoyu araştırmasıdır. Aylık olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi (CATI) ile yapılan araştırma, Türkiye'de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini inceliyor, tasarruf etme veya etmeme nedenlerini tespit ediyor ve tasarruf düzeylerini periyodik olarak izliyor. Her ay Türkiye kentsel nüfusunu temsilen NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde 800 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları 3 aylık periyotlarda açıklanıyor.

Ne amaçla gerçekleştiriliyor?

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi olan düşük tasarruf oranına dikkat çekmek ve bu alandaki istatistikî veri açığını kapatmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Neden önemli?

Türkiye’de bireylerin tasarrufu konusunda kapsamlı veriye sahip değiliz. TUİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi yıllık bazda hanelerin tasarrufuyla ilgili veri sağlıyor. Ancak bireylerin tasarruf eğilimi konusunda veri açığı bulunuyor. Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması bu boşluğun doldurulmasına katkı sağladığı için önemli bir araştırmadır. İnsanların ne kadar ve neden tasarruf ettiğini, tasarruflarını nasıl değerlendirdiğini periyodik olarak gösteren bu araştırma konuyla ilgilenen kamu kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kurumlara yol gösterebilir.

ING’ın bu araştırmayı yapma sebebi nedir?

ING Grubu, faaliyet gösterdiği ülkelerde bireysel bankacılık alanında en büyük tasarruf bankasıdır. ING Türkiye de ana hedefini “Türkiye’nin en iyi tasarruf bankası” olmak olarak belirledi. Bu paralelde bir taraftan bireysel tasarrufları teşvik eden ürün ve hizmetler sunarken diğer taraftan sosyal sorumluluk çalışmalarında da bu alana odaklanıyor. Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması ING’nin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirdiği (geçireceği) çalışmalardan birisidir.

Araştırma sonuçları hangi periyotlarda açıklanıyor?

Sonuçlar üç aylık periyotlarda yayınlanıyor. İlk çeyrek sonuçları Nisan ayında, ikinci çeyrek Temmuz ayında, üçüncü çeyrek Ekim’de ve son çeyrek bir sonraki yılın Ocak ayında yayınlanıyor. Ayrıca yılsonunda tüm yılı değerlendiren bir rapor sunuluyor.

Araştırmada kullandığınız tasarruf tanımı nedir?

Tasarruf, tanım itibariyle ‘sarf edilmeyen’ anlamına geliyor. Bu araştırma kapsamındaki Tasarruf şu kalemleri içeriyor:

  • Bankalarda duran TL veya döviz cinsinden vadeli hesaplar
  • Bankalarda ve/veya aracı kurumlarda duran hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili gibi menkul değerlerin parasal tutarı
  • Bankalarda duran yatırım hesapları ve katılım fonları
  • Bireysel emeklilik fonları
  • Bankalarda vadesiz hesapta / likit fonda TL veya döviz cinsinden duran miktarın o ay içinde harcanmayan/harcanmayacak bölümü
  • Cüzdan, kasa, yastık altında duran paranın (döviz, altın dahil) o ay içinde harcanmayan/harcanmayacak bölümü Araştırmaya katılanlara, bu tanıma uygun olarak, tasarrufları olup olmadığı soruluyor.

Araştırma verilerini kullanabilir miyim?

Kamuoyunu aydınlatmak ve tasarruf konusundaki veri açığını gidermeye katkıda bulunmak amacıyla yapılan bu araştırmanın verilerini tüm araştırmacılar araştırmaya referans vermek suretiyle kullanabilir.

Verileri nereden elde edebilirim?

Verilerden derlenen özet tabloları edinmek için info@tasarrufegilimleri.com adresine mail atabilirsiniz.

ING, tasarruf konusunda başka ne gibi çalışmalar yapıyor?

Tasarruf Bankası olma hedefimizi yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekliyoruz. 2011 yılı başında sunduğumuz Turuncu Hesap tasarrufu teşvik eden ürünlerimizin başında geliyor. Turuncu Hesap ile sektörde “serbest tasarruf hesabı” adı ile yeni bir kategori yarattık ve geçen süre gösterdi ki Türk halkı Turuncu Hesap ile tasarrufu sevmeye başladı.

ING Günlük Paket ise tasarrufu destekleyen diğer bir ürünümüz. Günlük Paket alan müşterilerimiz, hesap işletim, havale ve EFT ücretinin yanı sıra, yıllık kredi kart aidatı ödemiyorlar. Ayrıca, aylık toplam ödenen fatura tutarının %2’si bir sonraki ay kredi kartlarına bonus olarak iade ediliyor. Günlük bankacılık işlemlerini yapan müşterilerimize Paketin bu özellikleriyle, paralarını verimli kullanmaları için imkân tanıyoruz. Tasarruf sahiplerinin varlıklarına değer katacak ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.