Anahtar Bulgular

 • 2023’ün ikinci çeyreğinde tasarruf yapan bireylerin oranı artmaya devam ediyor ve bu dönemki artış oldukça yüksek. Geçen çeyrek %18,9 olan tasarruf yapma oranı bu çeyrekte %25,3’e çıkıyor. Tasarruf yapma davranışı hem erkeklerde hem de kadınlarda artıyor ancak tasarruf yapan erkeklerin oranındaki artış daha yüksek (E: %9,3 vs K: %3,5)
 • Tasarruf sahiplerinin ortalama yaşı da büyüyor (ç1: 37,3 vs ç2: 39,3). Yaş ortalamasının artmasından neden 18-24 yaş grubunda tasarruf yapanların oranının azalması.
 • Tasarrufu olmayan bireylerde de tasarruf yapma eğilimi ciddi şekilde artıyor. Geçen çeyrek 36,4 olan bu oran bu çeyrekte %42’ye yükselmiş durumda.
 • Tüm dönemlerde olduğu gibi çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği daha yüksek (%33 vs %21). Genel tasarruf yapma davranışına parallel her iki grupta da tasarruf yapma davranışı yükseliyor ancak yine çocuksuz bireylerdeki artış çocuklu bireylere göre daha yüksek.
 • Düzenli tasarruf yapanların oranı 2022 3. çeyrekte geçen çeyrek ile yakın oranda (%69 vs %70)
 • Bu çeyrekte de tasarruf yapmanın en önemli gerekçesi yine geleceğe yatırım yapmak. Çocukları için tasarruf yapma gerekçesi artmaya devam ediyor. (%21vs %23)
 • Geleceğe yatırımın alt nedenlerine “geleceğe hazırlıklı olmak” %61 ile en önemli neden. Bunun dışında da öne çıkan alt nedenler, “ev almak”, kimseye muhtaç olmamak”, “hayat standardını yükseltmek” ve “çocuklarının geleceğine birikim yapmak”
 • Beklenmedik olayların alt gerekçelerinden olan “ani sağlık sorunları” bu dönemde 2 puan düşüş ile %31 oranında ilk sırada beliritlen nedenlerden biri. “Diğer beklenmedik olaylara karşı güvence olması için” nedeni de aynı oranda ilk sırayı paylaşan diğer bir alt gerekçe
 • «Çocukların geleceğine yatırım» bu çeyrekte de geçen çeyreğe benzer seviyede seyrediyor, %56 oranı ile ilk sırada belirtilen sebep oluyor. «Çocukların geleceği ve eğitimleri için birikim yapmak %37 ile diğer iki önemli alt gerekçe
 • “Yastık altı altın ve nakit” geçen çeyreğere göre 3 puan düşse de yine en çok tercih edilen tasarruf aracı. Bu dönem “döviz vadeli hesap” tercihi %9 artarak %14 seviyesine ulaşmış.
 • “Finansal durumlarından” memnun olan ve olmayan kitlenin oranı aynı. Her 10 kişiden 4’ü memnun olduğunu belirtirken diğer 4’ü memnun olmadığın söylüyor.
 • “Finansal durumu” yönetmek konusunda %40’lık bir kesim zorlanıyor. Kolayla yönetebildiğini söyleyenlenlerin oranı ise sadece %33
 • Finansal konularda kendini bilgili olarak gören bireylerin oranı %33. Toplumun yarısı bu konuda kendisini biraz bilgili olarak değerlendiriyor. %22’lik bir kesim ise hiç bilgili olmadığını düşünüyor.