Anahtar Bulgular

 • 2022’nin 3. çeyreğinde tasarruf yapanların oranı 1 puan azalarak %18 seviyesine geriliyor. Toplamda 1 puanlık kayıp erkeklerin ve 55 yaş üstü bireylerin bu dönem daha az tasarruf yapmasından kaynaklanıyor. Erkekler içerisinde bir önceki dönem %26,5 olan tasarruf yapma oranı bu çeyrek %23,5’a gerilemiş durumda.
 • 2022’nin 3. çeyreğinde, bir önceki çeyrekte tasarruf sahipliğinde ciddi düşüş gözlemlenen 18-24 yaş grubunda tekrar artış eğilimi var (%18 vs %21)
 • Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bu dönem artmaya başlıyor. Geçen çeyrekte %32’ye kadar gerileyen tasarruf yapma eğilimi bu dönem %37’ye yükseliyor. Bu artış hem kadınlardan hem erkeklerden geliyor. Ancak bu kitle içinde «gelecek 3 ay içerisinde» tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı ise %20’den %14’e geriliyor.
 • Çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliği oranı bu dönemde değişmiyor. Çocuklu bireylerde ise bu dönem 2 puanlık düşüş var.
 • Geçen çeyrekte artış gözlemlenen düzenli tasarruf yapanların oranında bu dönem 4 puanlık bir düşüş var. Ancak düzenli tasarruf yapmayanların %48’i son 3 ay içerisinde tasarruf yaptığını belirtiyor. Bu oran daha önceki 2 çeyrekte %31 oranındaydı.
 • Tasarruf yapma gerekçeleri arasında «geleceğe yatırım» unsuru yine ilk sırada belirtiliyor. Bu dönem bu gerekçenin belirtilmesi 2 puan artıyor (%54 vs 56). «Çocuklarım için» gerekçesi bu çeyrekte 4 puan düşüyor (%27 vs %23).
 • Bu dönemde de «kimseye muhtaç olmamak için» unsuru yine ilk sırada belirtilen sebep ve bu dönem 15 puan artarak %60 seviyesine geliyor. Geçen çeyrekte ciddi şekilde artan “emekliliğimde/yaşlılığımda zor durumda kalmamak” unsuru ise bu dönem 13 puan gerilemiş durumda ( %36 vs %23) ama 2. sıradaki yerini koruyor.
 • Bu çeyrek beklenmedik olayların alt gerekçelerinde «ani sağlık sorunları» bu dönem geçen döneme göre 10 puan daha yüksek oranda belirtiliyor.
 • Çocukların geleceğine yatırım bu çeyrekte de %59 oranı ile ilk sırada belirtilen sebep. Çocukların eğitim masrafları ise yine 2. sırada belirtilen neden ancak bu nedenin belirtilme oranı düşmeye devam ediyor.
 • 2022 2. çeyrekte de tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihleri arasında «Yastık altı altın ve nakit» yine en çok tercih edilen tasarruf aracı. Sistem içi altın %16 tercih oranı ile onu takip etmekte.
 • Bu çeyrekte de tasarrufu olmayan genel kitlenin ilk tercihi «yastık altı altın ve nakit». ikinci sırayı ise «sistem içi altın» (%24) alıyor.