Anahtar Bulgular

 • Tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki dönem ile benzer seviyede olup %18,3 değerindedir
 • Tasarruf sahiplerinin yaş dağılımı incelendiğinde 35-44 yaş grubunda 6 puanlık (%18 vs %24) artış söz konusu. Buna karşın en belirgin düşüş ise 45 yaş üstünde görülüyor (%34 vs %26).
 • Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki döneme göre 2 puan artmıştır (%37,5 vs %39,6). Bu kitle içinde «gelecek 3 ay içerisinde» tasarruf yapacağını belirtenlerin oranı %13’tür.
 • Çocuksuz ve çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği oranları arasındaki fark 2021 ikinci çeyrek dönemde azalmış ve 5 olmuştur (21 vs 16). Bu fark geçmiş son 2 çeyrekte 11-12 seviyesinde idi. Çocuklu bireylerdeki tasarruf sahipliği 2 puan artmış (%14 vs %16) çocuksuz bireylerde ise 5 puan gerilemiştir (%26 vs %21).
 • Tasarruf sahibi olanlar içerisinde düzenli tasarruf yapanların oranında az da olsa bir düşüş söz konusudur (%72 vs %69). Gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı düşünenlerin oranında ise %53’ten %41’e önemli bir düşüş görülmüştür.
 • Tasarruf yapma gerekçeleri arasında «geleceğe yatırım» unsuru liderliğini yine sürdürüyor (%50). Diğer unsurlar arasında en dikkat çekici değişim «çocuklarım için” unsurundaki 5 puanlık artış (%20 vs %25) ve “beklenmedik durumlara karşı güvence olması için” unsurundaki %16’dan %13’e gerilemedir.
 • Geleceğe yatırımın alt gerekçeleri içerisinde ilk sırada yer alan “kimseye muhtaç olmamak için” unsurunda 2 puan düşüş söz konusu (%53 vs %51). İkinci sıradaki “emekliliğimde/yaşlılığımda zor durumda kalmamak” unsuru ise bir önceki çeyreğe göre artmıştır (%26 vs %31). Üçüncü sıradaki “ev aldım/alacağım” unsurunda ise 5 puanlık bir düşüş gözleniyor (%26 vs %21).
 • “Beklenmedik durumlara karşı” tasarruf yapanlar içinde “ani sağlık sorunları için” unsurunda %45’ten %41’e gerileme söz konusudur.
 • “Çocukları için tasarruf yapanların” alt gerekçeleri arasında “çocuklarımın geleceğine yatırım” unsuru 4 puanlık artışla ilk sırada yer almaktadır (%53 vs %57). 2021 ilk çeyreğe kıyasla “çocuklarımın eğitim masrafları için” yanıtı verenlerde önemli bir düşüş görülmektedir (%65 vs %45)
 • Tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihleri arasında ikinci çeyrekte “Yastık altı altın ve nakit” ve «kripto para» tercihinde bir önceki döneme kıyasla yükseliş görülmektedir.
 • Genel olarak tasarrufu olmayan bireylerin, şayet tasarrufu olsaydı tercih edecekleri araçların başını yine “yastık altı altın ve nakit” çekiyor. Bunu, %25’lik oranla “sistem içi altın” takip ediyor.