Araştırma Metodolojisi

Metodoloji detaylarına buraya tıklayarak raporların içinden ulaşabilirsiniz.

Bu araştırma Türkiye kentsel kesimde 18 yaş ve üstü nüfusu temsil eden bir örneklemle gerçekleştiriliyor. Bunun için her ay TÜİK NUTS1 bölgelerini temsil eden illerden tesadüfi olarak seçilen 800 kişi ile görüşülüyor. Görüşme yöntemi olarak bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) tekniği kullanılıyor. Seçilen örneklemin hedef kitleyi temsil etmesi için yaş, cinsiyet ve eğitim kontrol kotası olarak uygulanıyor. Ayrıca elde edilen veriler, çalışma durumu ve meslek dağılımı bakımından TÜİK'in son 12 aylık ortalamalarına göre ağırlıklandırılıyor.

Bu araştırma ilk olarak Ekim 2011 tarihinde başladı. Görüşmeler her ayın ilk Pazartesi günü başlıyor ve 15 gün sürüyor. Böylece düzenli olarak aynı zaman aralığında veri toplanıyor.Görüşülen kişilere her ay aynı sorular soruluyor. Elde edilen veriler, üçer aylık bazda raporlanıyor ve son üç ayın ortalamalarını yansıtıyor.