• 2017’nin ikinci çeyreğinde tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyrekle aynı seviyede gerçekleşmiştir (%13,3 vs. %13,8). Tasarruf oranının sabit kalmasıyla paralel olarak bu dönem, tasarruf yapan bireylerin yaş grubu dağılımında da bir farklılaşma görülmemektedir.
  • Hem çocuklu (%11 vs. %11) hem de çocuksuz bireylerin (%18 vs. %19) tasarruf sahipliği oranı önceki dönemle aynı seviyededir. Tasarrufu olmayan çocuklular arasında yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı aynı kalırken (%28 vs. %27), bu oran çocuksuz bireylerde düşmüştür (%44 vs. %37).
  • Tasarrufu olmayanların en temel gerekçesi olan «tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için» oranı bu dönem %84’ten %75’e gerilemiştir.
  • Tasarruf sahibi çocuklu bireylerin çocuklarının yaş grupları içerisinde en büyük grubu 0-5 yaş arası oluştururken (%42), tasarrufu olmayan çocuklu bireyler içerisinde ise 11-18 yaş grubu çocuklar en büyük gruptur (%40).
  • Düzenli tasarruf yapanların oranı 4 puan gerilemiştir (%71 vs. %67). Düzenli tasarruf yapamayanlarda ise hem «son 3 ay içinde» tasarruf yapmış olanların oranı (%42 vs. %45) hem de «gelecek 3 ay içerisinde» tasarruf yapmayı planlayanların oranı yükselmiştir (%48 vs. %57).
  • Tasarruf sahibi olan 18-24 yaş grubu gençlerin %39’u 2 seneden uzun bir süredir tasarruf yaptığını belirtmiştir. %34’ü 6 ay-1 yıl arası daha tasarruf yapmayı planlarken, %22’si artık tasarruf yapmayı düşünmediğini dile getirmiştir. Bu gençler en çok (%34) «okulları için» tasarruf yapmaktadırlar.
  • Tasarrufu olanların %39’unun «her ay düzenli tasarruf etmeyip, fırsat buldukça eline geçen parayı birikime ayırdığı» görülmektedir.
  • Tasarruf etme gerekçeleri içerisinde «geleceğe yatırım» (%44 vs. %41) ve «beklenmedik durumlar için» (%23 vs. %18) biraz gerilerken, «çocuklarım için» (%26 vs. %29) gerekçesi yükselmiştir.
  • Bu dönem «TL vadeli hesap» (%25) ile yükselişe geçen «yastık altı altın ve nakit» (%24) en çok tercih edilen tasarruf araçları olmuştur.