‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri’ Araştırmamızın 2016 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre; kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı %16.7 ile çalışmanın başladığı 2011 sonundan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

2016’nın ikinci çeyreğinde, küresel merkez bankalarının destekleyici tutumlarıyla birlikte genel olarak tüketim eğilimin güçlendiğini ve reel mevduat faizlerinin kısmi gerilemesinin tasarruf oranını aşağı yönde etkilediğini görmüştük. Üçüncü çeyrekte ise gerek ülkemizde gerek dünyadaki gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamı tasarruf oranını rekor seviyeye taşıdı diyebiliriz.  

Tasarruf sahibi olanların tasarruf nedenlerine baktığımızda, “geleceğe yatırım” amacıyla tasarruf yapanların oranının önceki döneme kıyasla azalarak %44’e geldiğini görüyoruz. Ancak buna karşılık “çocuklarım için” tasarruf ediyorum diyenlerin oranının %17’den %30’a, "beklenmedik durumlara karşı” gerekçesini söyleyenlerin oranının %13’ten %21’e yükseldiğini görüyoruz. Genel tasarruf oranındaki artışın hem çocuklu hem de çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliği oranına artış olarak yansıdığını görüyoruz. Çocuklu bireylerin tasarruf oranı %12’den %15’e, çocuksuz bireylerin ise %18’den %21’e çıkmıştır.

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na göre, genç nüfus içerisinde tasarruf etme olasılığı yüksektir. 2016’nın üçüncü çeyreğinde 25-34 yaş grubunun payı 7 puan gerileyerek %28’e gelse de en çok tasarruf yapan yaş grubu olarak ilk sıradaki yerini korumuştur. Diğer yandan 45 yaş ve üzeri grupların tasarruf edenler içerisindeki payının artışı dikkat çekmiştir. Bu dönem tasarruf eden bireylerin yaş ortalaması 36.9’dan 38.2’ye yükselmiştir. 

“Yastık altı altın ve nakit” oranı üç puan düşerek %19’a gerilemiştir. 2016 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre sistem içi tasarruflarda TL vadeli hesap payı %18’den %27’ye ulaşmış ve baskınlığını korumuştur.

Uzun vadeli bir yatırım aracı olan ve kamu tarafından teşvik edilen “Bireysel emeklilik fonları/hayat sigortaları” kaleminin payı yukarı yönlü eğilimini korumuş ve üçüncü çeyrekte %26’ya ulaşarak çalışmanın başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştır.

Araştırmamızın daha detaylı incelemesinin ve ekonomist yorumlarının yer aldığı 2016 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına raporlar sayfasından ulaşabilirsiniz.

Pınar Abay
ING Bank Genel Müdürü